ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 2249 8805

การดูแลรักษาเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล (Digital scale)

การดูแลรักษาเครื่องชั่งดิจิตอล (Digital scale)

        การดูแลรักษาเครื่องชั่งน้ำหนักเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก หากเรามีการใช้งานที่บ่อยครั้งอาจเกิดการชำรุดหรือเสียหายได้ ดังนั้นเราจึงต้องมีการดูแลรักษาเครื่องชั่งน้ำหนักอยู่เสมอ ซึ่งควรมีการบำรุงดูแลรักษาทั้งก่อนและหลังใช้งานอยู่ตลอด เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องชั่งน้ำหนัก หากเครื่องชั่งเกิดความชำรุดเสียหายเพื่อยืดอายุการใช้เครื่องชั่ง ห้างง่วนไชหลีมีให้บริการตรวจเช็ค ซ่อม-บำรุงด้วยทีมงานช่างที่มีความชำนาญการเกี่ยวกับเครื่องชั่ง พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย บริการรวดเร็ว ทันใจ

การดูแลรักษาเครื่องชั่งดิจิตอล (Digital scale) มี 5 วิธี ดังนี้

        1. ควรเก็บเครื่องชั่งในอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่ควรร้อนหรือชื้นจนเกินไป
        2. ไม่ควรชั่งของหรือวัตถุที่มีน้ำหนักจนมากเกินไปกว่าพิกัดของเครื่องชั่ง
        3. ปิดรูเพื่อป้องกันหนูและแมลงสาบเข้าไปทำลายแผงวงจร
        4. ไม่ควรเสียบชาร์จแบตในระหว่างการใช้งานอาจทำให้แบตเสื่อมได้
        5. ทำความสะอาดเครื่องชั่งอยู่เสมอ

 

เครื่องชั่งดิจิตอล

เครื่องชั่งดิจิตอล รุ่น KD-200

 

จำหน่าย ออกแบบ รับซ่อมและติดตั้งเครื่องชั่ง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลทุกประเภท

         ห้างง่วนไช่หลี จำหน่าย ออกแบบ รับซ่อมและติดตั้งเครื่องชั่งทุกประเภท ได้แก่ เครื่องชั่งอุตสาหกรรม เครื่องชั่งดิจิตอล (Digital scaleเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก แท่นชั่งน้ำหนักรถบรรทุก เครื่องอ่านน้ำหนักรถบรรทุก เครื่องชั่งกันน้ำ เครื่องชั่งไฟฟ้าสำหรับงานพาณิชย์ อาทิ เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งไฟฟ้าขนาดเล็ก เครื่องชั่งน้ำหนักคน เครื่องชั่งคิดราคา เครื่องชั่งนับจำนวน เครื่องชั่งน้ำหนักงานอุตสาหกรรม เครื่องชั่งบรรจุถุง ระบบชั่งควบคุมสายการผลิต เครื่องชั่งแขวน เครื่องชั่งน้ำหนักปศุสัตว์ เครื่องน้ำหนักงานกลไก เครื่องชั่งสำหรับห้องทดลอง อัญมณี และทองคำ เครื่องชั่งสำหรับงานค้าปลีก เครื่องชั่งสำหรับห้องเย็น

สินค้าและบริการ ห้างง่วนไช่หลี

         - อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
         - เครื่องชั่งกันน้ำ
         - เครื่องชั่งขนาดเล็ก
         - เครื่องชั่งรถบรรทุก
         - เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบยกย้ายได้
         - เครื่องชั่งวางพื้น
         - เครื่องชั่งอุตสาหกรรม
         - เครื่องชั่งดิจิตอล

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ ห้างง่วนไช่หลี
ncl.pagesthai.com
www.ncl.co.th
www.ncl-weighingscale.com