ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 2249 8805

สินค้า ห้างง่วนไช่หลี หจก.

เครื่องชั่งรถบรรทุก แบบบ่อลอย

• แบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ Load Cell หลายตัว

• ติดตั้งถาวร เหนือพื้นถนน (สูงกว่าพื้นถนน ประมาณ 35 - 40 ซม.)

• โครงแท่นชั่งเป็นเหล็ก

• พื้นแท่นชั่งเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือปูด้วยเหล็กแผ่น

• สามารถสั่งทําตามขนาดที่ต้องการได้

เครื่องชั่งดิจิตอล

• 800 hour battery life (using alkaline battery)

• Easy to carry

• Removable & washable tray

• O Splash-proof and precision in high humidity

• Large LCD : 14mm (5/8in) high

• Fast, accurate results

• Tare weighing function

เครื่องชั่งวางพื้น

พร้อมเครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม

• FB53 : up to 1/30 000 display resolution (Interal resolution 1/600000)

• FB63 : 1/3 000 or 1/6 000 display resolution available

• Weighing units available in kg, g, Ib and viss

• Digital calibration

• Dual range model available: Multi-range or Multi-interval

เครื่องชั่งนํ้าหนักเพลาล้อ

แบบพกพา รุ่น RW 3000

Integrative design for performing dut of highway administration and traffic control overload detection system

หจก. ห้างง่วนไช่หลี

กว่า 60 ปี ที่ห้างง่วนไช่หลีได้จําหน่ายและบริการ เครื่องชั่งนํ้าหนัก เครื่องตวง และ เครื่องวัด ด้วยความมุมานะและเพียรพยายาม ของผู้ดําเนินการและผู้สืบทอด อีกทั้งด้วยความ ร่วมมือทั้งทางเทคโนโลยีและการตลาด จากผู้ผลิตในต่างประเทศ ห้างง่วนใช่หลีจึงได้พัฒนา ให้บริษัทมีขีดความสามารถที่จะ ผลิตและประกอบเครื่องชั่ง ในบางส่วนได้เองภายในประเทศ แทนที่จะต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศทั้งหมด

ด้วยจิตสํานึกของผู้ดําเนินการมาตั้งแต่รุ่นแรก เครื่องชั่งของห้างง่วนไช่หลีต้องมีความ แข็งแรง ทนทาน เที่ยงตรง และแม่นยํา อีกทั้งยังต้องมีอายุการใช้งานได้ยาวนาน เครื่องชั่งของห้างง่วนใช่หลี จึงเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้งาน ทั้งทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการพาณิชย์

บทความ