ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 2249 8805

ข้อควรระวังในการใช้งานเครื่องชั่ง

จำหน่ายงานเครื่องชั่งคุณภาพดี

         การเลือกเครื่องชั่งไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน ข้อควรแนะนำต้องเลือกจากสเปคของเครื่องชั่ง ขนาดของเครื่องชั่งที่เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อความเหมาะสมและได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน

ข้อควรระวังในการใช้งานเครื่องชั่ง
         1. สภาวะแวดล้อมภายในห้องเครื่องชั่งเช่นอุณหภูมิความชื้นไม่ควรชื้นจนเกินไป
         2. การวางเครื่องชั่งไว้ใกล้เคียงกับเครื่องมือที่ทำให้เกิดความร้อนความชื้น
         3. การชั่งตัวอย่างไม่ควรใช้มือจับภาชนะใส่ตัวอย่างโดยตรงเพราะอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนหรืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงได้
         4. ก่อนทำการปรับตั้งเครื่องชั่งต้องปรับระดับให้เครื่องชั่งตั้งตรงและแสดงหน้าจอเป็นศูนย์
         5. การทำความสะอาดเครื่องชั่งและจานชั่งควรใช้แปรงปัดหรือผ้าเช็ด
         6. ห้ามวางสารเคมีที่จะชั่งบนจานเครื่องชั่งโดยตรง เพราะสารเคมีอาจทำให้จานชำรุดเสียหายได้
         7. ต้องรักษาเครื่องชั่งให้สะอาดอยู่เสมอหลังจากใช้ทุกครั้งควรคลุมเครื่องชั่งเพื่อป้องกันฝุ่นละออง

 

เครื่องชั่งตั้งพื้น รุ่น BBA236

เครื่องชั่งตั้งพื้น

 

เครื่องชั่งวางพื้น เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักที่มีการแสดงผลเป็นแบบตัวเลข มีแท่นชั่งสามารถวางบนพื้นได้ สะดวกต่อการใช้งาน มีความแม่นยำสูง 

 

 

ำหน่ายเครื่องชั่งตั้งพื้น เครื่องชั่งแขวน ทุกชนิด คุณภาพดี

          ห้างง่วนไช่หลี จำหน่าย ออกแบบ รับซ่อมและติดตั้งเครื่องชั่งทุกประเภท ได้แก่ เครื่องชั่งอุตสาหกรรม เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก แท่นชั่งน้ำหนักรถบรรทุก เครื่องอ่านน้ำหนักรถบรรทุก เครื่องชั่งกันน้ำ เครื่องชั่งไฟฟ้าสำหรับงานพาณิชย์ อาทิ เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งไฟฟ้าขนาดเล็ก เครื่องชั่งน้ำหนักคน เครื่องชั่งคิดราคา เครื่องชั่งนับจำนวน เครื่องชั่งน้ำหนักงานอุตสาหกรรม เครื่องชั่งบรรจุถุง ระบบชั่งควบคุมสายการผลิต เครื่องชั่งสายพานลำเลียง, เครื่องชั่งแขวน, เครื่องชั่งน้ำหนักปศุสัตว์ เครื่องน้ำหนักงานกลไก เครื่องชั่งสำหรับห้องทดลอง อัญมณี และทองคำ เครื่องชั่งสำหรับงานค้าปลีก เครื่องชั่งสำหรับห้องเย็น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ ห้างง่วนไช่หลี
ncl.pagesthai.com
www.ncl.co.th
www.ncl-weighingscale.com